Kết quả hình ảnh cho anh than tai

PHƯƠNG CHÂM SỐ CHUẨN MỖI NGÀY,ĐÁNH LÀ TRÚNG!
THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ


CHÚC CÁC BẠN LUÔN MAY MẮN-PHÁT LỘC

ĐỘC THỦ 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP

mới
Bạn là người đang muốn tìm 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác.! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) (ngày, giá : 15.000.000 VNĐ ( 15 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ CHUẨN XÁC TUYỆT ĐỐI sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 30 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY Cầu 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
22/09/2018 578 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 578 208 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 221 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 221 206 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 096 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 096 203 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 771 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 199 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 720 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 720 HĐXS 199 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 431 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 963 ĂN 3 CÀNG 963 ĐỀ HĐXS 196 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 077 ĂN 3 CÀNG 077 ĐỀ HĐXS 195 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 858 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 193 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018 562 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 562 HĐXS 191 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 156 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 156 HĐXS 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 040 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 040 HĐXS 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 845 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 845 HĐXS 184 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 353 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 915 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 915 HĐXS 180 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 197 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 197 HĐXS 179 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 963 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 177 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 788 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 788 175 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 308 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 308 174 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 049 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 049 172 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 641 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 170 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
01/09/2018 018 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 169 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 067 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 067 167 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 660 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 660 165 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 187 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 187 163 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 327 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 327 161 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 287 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 165 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
26/08/2018 180 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 169 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 360 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 360 168 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 517 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 517 167 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 935 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 935 165 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 873 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 873 164 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 056 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 056 162 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 757 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 757 168 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 219 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 219 163 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 177 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 177 160 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 627 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 164 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 187 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 187 168 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 662 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 662 159 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐỘC THỦ ĐỀ (HĐXS) (ngày, giá : 10.000.000 VNĐ ( 10 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ ĐỀ CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY Cầu ĐỘC THỦ ĐỀ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
22/09/2018 78 ĂN ĐỀ HĐXS 78 213 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 21 ĂN ĐỀ HĐXS 21 210 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 96 ĂN ĐỀ HĐXS 96 208 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 77 ĂN ĐỀ HĐXS 77 206 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 20 ĂN ĐỀ HĐXS 20 204 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 31 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 202 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 63 ĂN ĐỀ HĐXS 63 200 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 97 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 203 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 88 ĂN ĐỀ HĐXS 88 202 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018 62 ĂN ĐỀ HĐXS 62 200 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 56 ĂN ĐỀ HĐXS 56 199 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 40 ĂN ĐỀ HĐXS 40 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 95 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 196 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 53 ĂN ĐỀ HĐXS 53 194 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 15 ĂN ĐỀ HĐXS 15 192 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 97 ĂN ĐỀ HĐXS 97 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 36 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 187 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 88 ĂN ĐỀ HĐXS 88 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 08 ĂN ĐỀ HĐXS 08 183 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 94 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 181 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 40 ĂN ĐỀ HĐXS 40 179 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 18 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 177 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 67 ĂN ĐỀ HĐXS 67 175 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 60 ĂN ĐỀ HĐXS 60 173 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 08 TRƯỢT 171 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 27 ĂN ĐỀ HĐXS 27 169 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 87 ĂN ĐỀ HĐXS 87 167 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 89 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 170 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 60 ĂN ĐỀ HĐXS 60 169 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 17 ĂN ĐỀ HĐXS 17 168 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 35 ĂN ĐỀ HĐXS 35 166 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 73 ĂN ĐỀ HĐXS 73 165 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 56 ĂN ĐỀ HĐXS 56 162 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 57 ĂN ĐỀ HĐXS 57 159 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 19 ĂN ĐỀ HĐXS 19 154 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 77 ĂN ĐỀ HĐXS 77 150 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
17/08/2018 27 ĂN ĐỀ HĐXS 27 154 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
16/08/2018 78 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 158 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
15/08/2018 62 ĂN ĐỀ HĐXS 62 152 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐỘC THỦ LÔ VIP (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 12h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) VIP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
22/09/2018 32 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 286 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 52 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 52 284 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 99 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 99X2 281 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 52 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 20 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 20X2 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 38 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 38 274 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 23 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 23 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 39 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 39X2 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018 91 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 269 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 21 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 21 267 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 27 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 27X2 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 63 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 63 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 20 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 20X2 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 67 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 11 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 11X2 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 60 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 60 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 35 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 35X2 255 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 71 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 71X2 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 85 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 257 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
02/09/2018 99 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 99X3 255 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 19 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 19 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 88 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 88 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 43 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 43 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 73 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 73 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 20 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 20 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 74 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 74X2 244 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 73 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 32 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 32x2 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 16 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 16 244 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 35 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 35 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 41 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 41 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 55 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 55 241 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 34 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu DÀN ĐỀ 10 SỐ Ề (HĐXS) (ngày, giá : 5.000.000 VNĐ ( 5 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 10 SỐ CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY DÀN ĐỀ 10 SỐ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY
Đăng ký mua số
22/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 71 89 98 78 87 68 86 07 70 ĂN ĐỀ (HĐXS) 78 349 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 51 06 61 26 83 81 05 58 33 36 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 348 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 69 96 64 46 36 63 59 95 09 90 ĂN ĐỀ (HĐXS) 96 346 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 27 37 73 47 74 57 75 77 79 ĂN ĐỀ (HĐXS) 77 344 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 02 20 23 32 35 53 36 63 ĂN ĐỀ (HĐXS) 20 342 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 52 59 95 06 31 10 01 12 21 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 345 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 07 70 16 61 36 63 69 96 68 86 ĂN ĐỀ (HĐXS) 63 345 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ĂN ĐỀ (HĐXS) 77 343 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 08 80 28 82 29 92 78 87 89 98 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 335 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 26 62 29 92 46 64 72 27 ĂN ĐỀ (HĐXS) 72 333 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 46 64 56 65 76 67 69 96 ĂN ĐỀ (HĐXS) 56 331 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 ĂN ĐỀ (HĐXS) 40 329 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 14 41 34 43 54 45 74 47 49 94 ĂN ĐỀ (HĐXS) 45 327 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 56 65 69 96 53 35 39 93 36 63 ĂN ĐỀ (HĐXS) 53 325 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 16 61 71 69 36 71 15 51 19 91 ĂN ĐỀ (HĐXS) 15 322 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 16 61 19 91 27 72 29 92 79 97 ĂN ĐỀ (HĐXS) 97 320 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 16 61 26 62 46 64 86 68 96 69 ĂN ĐỀ (HĐXS) 64 319 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :12 21 25 52 28 82 89 98 68 86 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 318 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :23 32 01 10 05 50 08 80 06 60 ĂN ĐỀ (HĐXS) 08 317 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 ĂN ĐỀ (HĐXS) 49 315 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :12 21 14 41 04 40 45 54 23 32 ĂN ĐỀ (HĐXS) 40 314 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :17 71 18 81 19 91 15 51 13 31 ĂN ĐỀ (HĐXS) 19 312 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :76 67 71 17 74 47 79 97 78 87 ĂN ĐỀ (HĐXS) 67 310 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :01 10 03 30 06 60 09 90 05 50 ĂN ĐỀ (HĐXS) 60 307 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :37 73 79 97 07 70 78 87 75 57 ĂN ĐỀ (HĐXS) 87 305 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :26 62 03 30 37 73 57 75 89 98 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 303 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 18 81 38 83 78 87 54 45 68 86 ĂN ĐỀ (HĐXS) 87 301 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 01 10 19 91 17 71 09 90 78 87 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 01 10 04 40 05 50 06 60 09 90 ĂN ĐỀ (HĐXS) 60 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 14 15 16 17 21 24 25 26 27 ĂN ĐỀ (HĐXS) 17 302 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 31 36 63 39 93 35 53 83 38 ĂN ĐỀ (HĐXS) 35 300 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 ĂN ĐỀ (HĐXS) 73 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :50 51 52 53 54 55 56 65 58 59 ĂN ĐỀ (HĐXS) 56 298 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ĂN ĐỀ (HĐXS) 57 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ĂN ĐỀ (HĐXS) 19 290 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ĂN ĐỀ (HĐXS) 77 288 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92 ĂN ĐỀ (HĐXS) 27 283 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :28 82 38 83 48 84 58 85 78 87 ĂN ĐỀ (HĐXS) 87 286 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 48 84 58 85 68 86 78 87 89 98 ĂN ĐỀ (HĐXS) 86 286 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT

DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP miền bắc đẹp nhất để chơi LÔ XIÊN 2 CAO CẤP trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh cặp XIÊN nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (2 Con Lô) VIP (ngày, giá: 3.000.000 VNĐ ( 3 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 2 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY LÔ XIÊN 2 CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI CHƠI
Đăng ký mua số
22/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 06 70 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 02 51 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 267 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 26 41 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 87 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 06 88 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 72 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 07 76 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 07 (HĐXS 100%) 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 10 93 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 04 23 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 01 89 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 21 4967 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 03 68 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 03 (HĐXS 100%) 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 11 91 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 298 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 91 05 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 296 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 62 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 06 97 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 293 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 89 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 291 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 85 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 00 (HĐXS 100%) 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 24 39 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 287 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 03 27 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 285 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 05 41 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 283 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 38 52 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 281 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 40 87 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 07 98 ĂN XIÊN 07 98 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 43 72 ĂN XIÊN 43 72 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 276 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 01 96 ĂN XIÊN 01 96 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 274 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 09 28 ĂN XIÊN 09 27 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 25 93 ĂN LÔ 25 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :04 98 ĂN XIÊN 04 98 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 269 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :00 63 ĂN XIÊN 00 63 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 267 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :32 86 ĂN XIÊN 32 86 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :21 98 ĂN XIÊN 21 98 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 55 68 ĂN XIÊN 55 68 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 34 51 ĂN LÔ 51 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 262 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 03 21 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 268 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 36 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 266 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 55 80 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 55 21 ĂN LÔ 55 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 262 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 26 77 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC TUYỆT MẬT
 

DÀN 5 CẶP XIÊN 2 CAO CẤP

✔CẦU 5 CẶP LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (ngày, giá: 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY CẦU 5 CẶP XIÊN 2 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
22/09/2018
ĂN XIÊN : 27 90 293 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018
ĂN XIÊN : 02 17 291 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018
ĂN XIÊN : 26 88 ; 36 74 288 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018
ĂN XIÊN : 13 87 286 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018
ĂN XIÊN : 00 19 ; 06 90 284 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018
ĂN XIÊN : 00 99 282 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018
ĂN XIÊN : 07 63 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018
ĂN XIÊN : 17 88 ; 23 19 278 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018
ĂN XIÊN : 16 95 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018
ĂN XIÊN : 01 89 275 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018
ĂN XIÊN : 29 82 ; 10 85 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018
ĂN XIÊN : 15 40 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018
ĂN XIÊN : 07 62 ; 19 60 269 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018
ĂN XIÊN : 29 82 ; 01 48 267 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018
ĂN XIÊN : 20 41 ; 15 68 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018
ĂN XIÊN : 11 97 ; 16 82 262 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018
ĂN XIÊN : 60 89 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018
ĂN XIÊN 2 : 31 89 ; 00 88 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018
ĂN XIÊN 2 : 09 24 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018
ĂN XIÊN 2 : 03 97 ; 12 58 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018
ĂN XIÊN 2 : 17 86 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018
ĂN XIÊN 2 : 19 52 ; 22 64 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018
ĂN XIÊN 2 : 40 87 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018
ĂN XIÊN 2 : 16 98 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018
ĂN XIÊN 2 : 72 93 ; 10 70 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018
ĂN XIÊN 2 : 01 75 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018
ĂN XIÊN 2 : 00 98 ; 27 63 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018
ĂN XIÊN 2 : 00 81 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018
ĂN XIÊN 2 : 24 59 241 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018
ĂN XIÊN : 16 90 ; 22 78 239 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018
ĂN XIÊN : 05 46 ;46 86 237 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018
ĂN XIÊN 2 : 20 41 ; 74 14 235 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018
ĂN XIÊN 2 :49 80 233 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018
ĂN XIÊN 2 : 03 51 ; 04 76 237 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018
ĂN XIÊN 2 : 03 19 235 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018
ĂN XIÊN 2: 35 46 ; 09 71 233 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018
ĂN XIÊN 2: 01 34 ; 22 91 233 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018
ĂN XIÊN 2: 00 88 ; 61 57 239 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018
ĂN XIÊN 2: 00 12 ; 38 93 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp LÔ XIÊN 3 CAO CẤP miền bắc đẹp nhất để chơi LÔ XIÊN 3 CAO CẤP trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh LÔ XIÊN 3 CAO CẤP nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn LÔ XIÊN 3 CAO CẤP đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay LÔ XIÊN 3 CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

LÔ XIÊN 3 CAO CẤP (3 CON LÔ) VIP (ngày, giá: 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 3 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY LÔ XIÊN 3 CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
22/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 30 91 55 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT 331 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 17 84 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 329 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 14 26 99 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 26 99X2 (HĐXS 100%) 328 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 13 53 65 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 325 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 08 37 93 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 37X2 (HĐXS 100%) 323 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 05 71 89 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 71X2 89 (HĐXS 100%) 321 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 22 38 75 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 319 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 39 59 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 01 59 (HĐXS 100%) 317 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 04 17 49 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 315 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 23 89 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 313 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 05 10 76 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 05 10 (HĐXS 100%) 311 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 21 80 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 309 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 91 07 53 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 07 53 (HĐXS 100%) 306 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 91 74 05 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 29 64 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 308 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 14 07 91 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 307 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:20 08 64 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 64X2 (HĐXS 100%) 305 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:43 59 70 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 302 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:07 43 36 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 43 (HĐXS 100%) 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:60 57 70 TRƯỢT XIÊN 296 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
02/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:20 56 87 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:33 57 74 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 292 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:01 88 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 290 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:08 29 62 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 288 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:05 36 92 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 286 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:01 28 72 ĂN LÔ 01 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 284 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:27 31 80 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 283 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:00 49 94 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 282 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 24 45 76 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 281 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 17 65 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 30 70 82 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 12 59 87 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 275 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 68 98 34 ĂN LÔ 68 98 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 17 51 76 ĂN LÔ 51 76 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 276 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 21 46 93 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 92 36 65 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 22 63 80 ĂN LÔ 80 22 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 276 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 55 61 87 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 274 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 26 72 ĂN LÔ 00 26 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 278 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC TUYỆT MẬT
 

DÀN 5 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP

NẠP NHANH TAY NHẬN NGAY “”5 CẶP XIÊN 3 “” CỦA CHUYÊN GIA SOI CẦU

CẦU 5 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP (ngày, giá: 6.000.000 VNĐ ( 6 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 3 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 12 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY 5 CẶP XIÊN 3 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
22/09/2018 02 15 75 ; 01 36 90 ; 07 15 98 ; 27 48 65 ; 51 39 88 ĂN XIÊN : 27 48 65 288 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 00 17 89 ; 02 17 84 ; 01 14 48 ; 00 32 65 ; 52 19 85 ĂN XIÊN : 02 17 84 285 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 26 89 99 ; 03 36 98 ; 01 25 41 ; 00 36 98 ; 22 36 65 ĂN XIÊN : 26 89 99 283 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 03 18 96 ; 08 11 89 ; 13 53 87 ; 13 82 56 ; 20 53 65 ĂN XIÊN : 13 53 87 ; 20 53 65 282 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 06 19 63 ; 08 23 65 ; 16 89 20 ; 19 56 20 ; 03 68 95 ĂN XIÊN : 06 19 63 281 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 00 12 58 ; 00 14 88 ; 00 18 40 ; 00 52 69 ; 00 32 66 ĂN XIÊN : 00 18 40 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 07 90 86 ; 03 11 65 ; 18 30 99 ; 07 22 99 ; 00 32 66 ĂN XIÊN : 07 22 99 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 01 32 65 ; 05 79 81 ; 12 30 66 ; 17 83 94 ; 05 12 36 ĂN XIÊN : 17 83 94 275 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 00 19 89 ; 12 56 90 ; 17 49 95 ; 20 32 65 ; 11 72 63 ĂN XIÊN : 17 49 95 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018 00 13 86 ; 23 89 97 ; 05 13 44 ; 31 92 81 ; 01 22 34 ĂN XIÊN : 23 89 97 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 03 11 95 ; 11 32 66 ; 05 11 46 ; 32 95 86 ; 03 25 84 ĂN XIÊN : 05 11 46 269 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 01 52 90 ; 31 52 96 ; 03 15 46 ; 01 16 90 ; 03 66 90 ĂN XIÊN : 03 15 46 267 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 02 15 98 ; 07 62 93 ; 00 31 25 ; 87 95 63 ; 36 21 10 ĂN XIÊN : 07 62 93 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 01 20 56 ; 01 20 48 ; 10 32 94 ; 01 75 09 ; 20 56 89 ĂN XIÊN : 01 20 48 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 00 12 98 ; 13 54 20 ; 15 38 62 ; 01 79 80 ; 22 73 69 ĂN XIÊN : 15 38 62 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 05 17 82 ; 00 69 99 ; 06 20 82 ; 03 96 84 ; 43 96 12 ĂN XIÊN : 06 20 82 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 11 32 78 ; 03 19 64 ; 13 60 89 ; 05 17 90 ; 00 89 99 ĂN XIÊN : 13 60 89 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 03 24 88 ; 18 36 88 ; 00 13 84 ; 00 36 90 ; 13 58 96 ĂN XIÊN : 18 36 88 ; 00 36 90 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 00 35 87 ; 13 26 90 ; 08 24 75 ; 30 45 79 ; 18 64 85 ĂN XIÊN : 08 24 75 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 03 17 25 ; 03 26 97 ; 16 41 77 ; 26 86 90 ; 12 15 79 ĂN XIÊN : 03 26 97 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 00 19 85 ; 17 32 91 ; 05 17 99 ; 20 74 89 ; 13 45 85 ĂN XIÊN : 05 17 99 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 11 22 99 ; 22 74 93 ; 15 30 78 ; 03 52 87 ; 12 35 99 ĂN XIÊN : 22 74 93 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 01 89 85 ; 10 22 98 ; 01 34 56 ; 22 45 97 ; 10 30 89 ĂN XIÊN : 01 34 56 241 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 12 89 85 ; 13 29 98 ; 22 16 98 ; 01 89 75 ; 08 12 77 ĂN XIÊN : 13 29 98 239 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 03 21 58 ; 03 21 73 ; 28 49 67 ; 10 72 93 ; 00 80 91 ĂN XIÊN : 28 49 67 ; 10 72 93 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 01 22 50 ; 02 30 96 ; 01 75 96 ; 08 16 85 ; 72 89 65 ĂN XIÊN : 01 75 96 236 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 00 32 87 ; 09 13 74 ; 19 27 63 ; 06 85 80 ; 14 37 98 ĂN XIÊN : 19 27 63 234 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 00 86 90 ; 09 13 87 ; 00 25 81 ; 03 78 90 ; 14 30 77 ĂN XIÊN : 00 25 81 230 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 72 24 95 ; 27 59 42 ; 24 45 59 ; 95 09 90 ; 59 24 45 ĂN XIÊN : 59 24 45 228 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 09 23 51 ; 13 54 74 ; 00 16 78 ; 32 14 51 ; 00 17 95 ĂN XIÊN : 00 16 78 227 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 04 01 57 ; 02 24 86 ;05 50 48 ; 01 10 18 ;46 47 19 ĂN XIÊN : 02 24 86 225 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 16 62 47 ; 73 47 21 ; 12 61 37 ; 73 47 12 ; 74 61 37 ĂN XIÊN : 73 47 21 ; 47 73 12 224 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 89 57 42 ; 23 71 98 ; 47 89 57 ; 24 74 89 ; 98 67 42 ĂN XIÊN 3 : 23 71 98 222 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 03 21 47 ; 03 22 79 ; 03 57 96 ; 04 51 76 ; 03 22 54 ĂN XIÊN 3 : 03 57 96 ; 04 51 76 224 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 03 15 84 ; 21 34 93 ; 05 18 91 ; 33 19 65 ; 03 58 97 ĂN XIÊN 3 : 21 34 93 228 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 93 85 94 ; 49 74 55 ; 23 90 65 ;35 94 47 ;47 93 85 ĂN XIÊN : 23 90 65 226 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 76 37 43 ; 64 73 67 ; 64 88 76 ; 67 07 73 ; 43 73 64 ĂN XIÊN : 64 88 76 228 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 00 12 23 ; 04 38 91 ; 00 15 84 ; 12 38 93 ; 17 84 10 ĂN XIÊN : 04 38 91 ; 12 38 93 224 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN XIÊN 4 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp DÀN XIÊN 4 SỐ miền bắc đẹp nhất để chơi DÀN XIÊN 4 SỐ trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh XIÊN 4 SỐ nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn XIÊN 4 SỐ đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay XIÊN 4 SỐ đẹp nhất trong ngày.

DÀN XIÊN 4 SỐ CAO CẤP (XIÊN 4 SỐ) VIP (ngày, giá: 5.000.000 VNĐ ( 5 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 4 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY DÀN XIÊN 4 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
22/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 99 82 35 43 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 99 (HĐXS 100%) 337 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 10 55 91 43 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 10 55 (HĐXS 100%) 335 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 63 24 45 98 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 63 (HĐXS 100%) 333 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 12 04 98 71 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 331 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 06 20 86 95 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 06 20X2 (HĐXS 100%) 329 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 18 40 89 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 328 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 15 27 38 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 325 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 23 38 98 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 01 23 (HĐXS 100%) 323 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 17 28 63 95 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 320 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 12 23 89 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 317 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 04 11 27 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 315 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 13 21 36 94 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 21 36 94 (HĐXS 100%) 313 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 07 13 35 62 ĂN XIEN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 311 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 20 55 96 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 01 20X2 (HĐXS 100%) 309 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 15 52 84 93 ĂN XIEN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 307 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 08 31 42 97 ĂN XIEN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 305 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 13 60 47 89 ĂN XIEN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:00 17 88 90 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 00 88 90 (HĐXS 100%) 301 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:08 24 39 77 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:03 11 25 84 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 03 11 (HĐXS 100%) 297 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:05 23 41 94 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:22 74 36 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 293 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:06 15 69 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 291 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:07 13 29 43 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:62 72 93 10 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 287 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:01 22 96 80 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 285 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 27 45 63 ĂN LÔ 00 24 63 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 283 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 27 80 96 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 281 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 04 20 32 98 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 16 78 90 00 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 278 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 30 82 91 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 275 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 12 20 98 72 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 98 71 68 60 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 34 51 76 03 ĂN LÔ 03 51 76 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 19 94 63 30 ĂN LÔ 19X3 63 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 23 36 91 35 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 275 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 36 55 08 12 ĂN LÔ 12 55 36 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 88 55 61 76 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 27 00 26 98 ĂN LÔ 98 00 26 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC UY TÍN

DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm dàn lô miền bắc đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con lô nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn lô 6 số đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn lô 6 số đẹp nhất trong ngày.

Cầu LÔ 6 SỐ CAO CẤP (6 con LÔ) VIP (ngày, giá: 6.000.000 VNĐ ( 6 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 6 con lô sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 12 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
22/09/2018 07 70 36 63 09 90 ĂN LÔ 07 70 36 90 363 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 01 10 02 20 69 96 ĂN LÔ 10 02 69X2 361 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 01 10 26 62 89 98 ĂN LÔ 26 62 89 359 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 53 35 02 20 13 31 ĂN LÔ 53 20 13 357 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 06 60 36 63 69 96 ĂN LÔ 06 63 96 355 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 04 40 27 72 89 98 ĂN LÔ 04 72 89 353 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 07 70 18 81 00 99 ĂN LÔ 07 18 99 351 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 17 71 23 32 39 93 ĂN LÔ 17 23 32X2 93 349 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 04 40 17 71 47 74 ĂN LÔ 04 17 47 348 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018 01 10 23 32 97 79 ĂN LÔ 01 23 79 97 347 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 40 04 12 21 48 84 ĂN LÔ 04 21 345 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 03 30 36 63 08 80 ĂN LÔ 03 36 80 352 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 07 70 13 31 26 62 ĂN LÔ 07 13 31 62 351 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 01 10 69 96 28 82 ĂN LÔ 01 69 82 349 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 15 51 23 32 09 90 ĂN LÔ 15 32 09X2 348 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 09 90 13 31 79 97 ĂN LÔ 09 31 97 347 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 13 31 46 64 89 98 ĂN LÔ 13 64X2 89 345 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 18 81 07 70 89 98 ĂN LÔ 18 07 70 89 343 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 08 80 24 42 39 93 ĂN LÔ 08 24 39 93 341 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 12 21 58 85 26 62 ĂN LÔ 12 58 26 339 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 05 50 17 71 14 41 ĂN LÔ 05 17 41 337 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 29 92 38 83 07 70 ĂN LÔ 29 38 83 70 335 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 01 10 19 91 69 96 ĂN LÔ 01 91X2 69 332 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 39 93 09 90 34 43 ĂN LÔ 39 93X2 09 43 329 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 01 10 26 62 29 92 ĂN LÔ 10 62X2 92 327 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 26 62 69 96 01 10 ĂN LÔ 26X2 96 01 325 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 09 90 08 80 39 93 ĂN LÔ 09X2 80 323 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 09 90 18 81 49 94 ĂN LÔ 81 49 94 321 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 04 40 09 90 89 98 ĂN LÔ 04 40 98 319 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 12 21 38 83 09 90 ĂN LÔ 21 38 90 317 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 03 30 32 23 36 63 ĂN LÔ 30 32 36 315 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 12 21 59 95 27 72 ĂN LÔ 12 21 59 72 312 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 68 86 06 60 45 54 ĂN LÔ 69 68 310 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 30 03 67 67 76 15 51 ĂN LÔ 03 51 76 319 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 03 30 12 21 36 63 ĂN LÔ 03 21 63 318 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 23 32 19 91 36 63 ĂN LÔ 36 91 23 315 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 36 63 80 08 12 21 ĂN LÔ 80 36 12 310 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 16 61 88 55 24 42 ĂN LÔ 66 88 61 24 314 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 00 11 26 62 19 91 ĂN LÔ 91 26 62 00 319 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm dàn ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP miền bắc đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con đề nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIPđẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn đầu đuôi đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP (ngày, giá: 2.000.000 VNĐ ( 2 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY CẦU ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VÍP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
22/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRƯỢT 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRƯỢT 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRƯỢT 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU ĐUÔI 77 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI 20 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 TRƯỢT 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 6 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU ĐUÔI 77 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 TRƯỢT 255 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 6 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 9 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 TRƯỢT 241 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU ĐUÔI 88 239 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0 237 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9 235 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0 233 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 231 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7 229 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI 60 228 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 8 226 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 2 224 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU ĐUÔI 87 222 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRƯỢT 225 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI 60 223 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 3 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 7 217 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6 216 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 1 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT 217 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8 207 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 6 202 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU