Kết quả hình ảnh cho anh than tai

PHƯƠNG CHÂM SỐ CHUẨN MỖI NGÀY,ĐÁNH LÀ TRÚNG!
THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ


CHÚC CÁC BẠN LUÔN MAY MẮN-PHÁT LỘC

ĐỘC THỦ 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP

mới
Bạn là người đang muốn tìm 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác.! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) (ngày, giá : 15.000.000 VNĐ ( 15 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ CHUẨN XÁC TUYỆT ĐỐI sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 30 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY Cầu 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
31/10/2018 535 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 535 266 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018 718 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 264 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/10/2018 974 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 974 262 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018 886 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 886 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018 194 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 194 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018 393 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018 838 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 838 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018 003 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018 662 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 662 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/10/2018 258 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 258 255 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/10/2018 132 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 132 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/10/2018 328 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 328 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018 214 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 14 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018 058 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 251 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
17/10/2018 416 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 524 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018 524 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 524 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018 019 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 019 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/10/2018 228 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 241 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018 145 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 145 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018 218 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 218 236 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/10/2018 705 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 705 235 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018 043 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 043 233 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018 135 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 135 230 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018 283 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 227 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
07/10/2018 739 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 739 225 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018 515 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 515 223 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018 926 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 926 220 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018 134 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 134 218 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/10/2018 237 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 237 215 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018 644 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 644 211 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018 965 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 215 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018 455 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 455 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/09/2018 830 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 215 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/09/2018 356 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 356 213 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/09/2018 915 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 915 210 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/09/2018 222 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 222 207 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/09/2018 654 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 654 205 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/09/2018 695 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 208 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
23/09/2018 062 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 210 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
22/09/2018 578 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 578 208 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 221 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 221 206 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 096 ĂN 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 096 203 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 771 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 199 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
18/09/2018 720 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 720 HĐXS 199 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 431 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 198 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
16/09/2018 963 ĂN 3 CÀNG 963 ĐỀ HĐXS 196 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 077 ĂN 3 CÀNG 077 ĐỀ HĐXS 195 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 858 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 193 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
13/09/2018 562 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 562 HĐXS 191 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 156 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 156 HĐXS 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 040 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 040 HĐXS 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 845 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 845 HĐXS 184 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐỘC THỦ ĐỀ (HĐXS) (ngày, giá : 10.000.000 VNĐ ( 10 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ ĐỀ CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY Cầu ĐỘC THỦ ĐỀ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
31/10/2018 35 ĂN ĐỀ HĐXS 35 294 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018 19 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 297 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
29/10/2018 74 ĂN ĐỀ HĐXS 74 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018 86 ĂN ĐỀ HĐXS 86 293 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018 94 ĂN ĐỀ HĐXS 94 291 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018 93 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018 38 ĂN ĐỀ HĐXS 38 287 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018 03 ĂN ĐỀ HĐXS 03 286 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018 62 ĂN ĐỀ HĐXS 62 285 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/10/2018 87 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 287 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
21/10/2018 32 ĂN ĐỀ HĐXS 32 285 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/10/2018 28 ĂN ĐỀ HĐXS 28 283 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018 14 ĂN ĐỀ HĐXS 14 280 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018 58 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 282 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
17/10/2018 16 ĂN ĐỀ HĐXS 16 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018 24 ĂN ĐỀ HĐXS 24 276 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018 19 ĂN ĐỀ HĐXS 19 274 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/10/2018 28 ĂN ĐỀ HĐXS 28 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018 45 ĂN ĐỀ HĐXS 45 268 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018 18 ĂN ĐỀ HĐXS 18 266 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/10/2018 05 ĂN ĐỀ HĐXS 05 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018 43 ĂN ĐỀ HĐXS 43 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018 35 ĂN ĐỀ HĐXS 35 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018 83 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 256 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
07/10/2018 39 ĂN ĐỀ HĐXS 39 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018 15 ĂN ĐỀ HĐXS 15 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018 26 ĂN ĐỀ HĐXS 26 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018 34 ĂN ĐỀ HĐXS 34 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/10/2018 37 ĂN ĐỀ HĐXS 37 239 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018 44 ĂN ĐỀ HĐXS 44 237 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018 65 ĂN ĐỀ HĐXS 65 235 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018 55 ĂN ĐỀ HĐXS 55 232 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/09/2018 10 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 229 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/09/2018 56 ĂN ĐỀ HĐXS 56 227 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/09/2018 15 ĂN ĐỀ HĐXS 15 225 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/09/2018 22 ĂN ĐỀ HĐXS 22 221 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/09/2018 54 ĂN ĐỀ HĐXS 54 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/09/2018 76 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 217 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
23/09/2018 26 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 215 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
22/09/2018 78 ĂN ĐỀ HĐXS 78 213 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 21 ĂN ĐỀ HĐXS 21 210 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 96 ĂN ĐỀ HĐXS 96 208 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 77 ĂN ĐỀ HĐXS 77 206 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 20 ĂN ĐỀ HĐXS 20 204 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 31 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 202 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
16/09/2018 63 ĂN ĐỀ HĐXS 63 200 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 97 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 203 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐỘC THỦ LÔ VIP (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 12h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) VIP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
31/10/2018 23 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 23X2 335 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018 97 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 337 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/10/2018 18 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 18X2 335 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018 40 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 40 332 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018 64 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 64X2 329 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018 76 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 327 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018 14 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 14 325 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018 05 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 05X2 323 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018 17 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 17 320 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/10/2018 42 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 42X2 318 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/10/2018 34 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 34X2 316 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018 72 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 72 314 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018 83 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 313 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
17/10/2018 91 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 91 311 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018 49 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 49x2 308 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018 35 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 35 306 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/10/2018 57 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 57X2 302 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018 67 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018 27 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 27X2 297 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/10/2018 96 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 96X2 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018 12 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 12 292 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018 76 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 76X2 291 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018 02 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 293 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
07/10/2018 21 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 21X2 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018 49 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 49 293 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018 38 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 38 292 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018 66 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 66 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/10/2018 03 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 03 286 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018 74 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 74X2 284 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018 16 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 16 281 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018 69 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 285 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
29/09/2018 78 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 78 283 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/09/2018 55 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 280 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
27/09/2018 74 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 285 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
26/09/2018 55 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 290 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
25/09/2018 27 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 292 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
24/09/2018 99 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 291 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
23/09/2018 46 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 46 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/09/2018 32 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 286 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
21/09/2018 52 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 52 284 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 99 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 99X2 281 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 52 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 279 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
18/09/2018 20 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 20X2 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 38 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 38 274 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 23 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 23 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu DÀN ĐỀ 10 SỐ Ề (HĐXS) (ngày, giá : 5.000.000 VNĐ ( 5 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 10 SỐ CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY DÀN ĐỀ 10 SỐ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY
Đăng ký mua số
31/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 05 50 16 61 35 53 57 75 98 98 ĂN ĐỀ (HĐXS) 35 392 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 ĂN ĐỀ (HĐXS) 18 389 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 37 73 47 74 57 75 67 76 78 87 ĂN ĐỀ (HĐXS) 74 386 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 03 30 36 63 86 68 79 97 56 65 ĂN ĐỀ (HĐXS) 86 384 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 ĂN ĐỀ (HĐXS) 94 382 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 33 34 39 93 61 16 36 63 46 64 ĂN ĐỀ (HĐXS) 33 379 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 23 32 28 82 38 83 39 93 48 84 ĂN ĐỀ (HĐXS) 38 377 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 23 32 28 82 38 83 39 93 48 84 ĂN ĐỀ (HĐXS) 38 377 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 ĂN ĐỀ (HĐXS) 03 375 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 02 20 36 63 26 62 69 96 68 86 ĂN ĐỀ (HĐXS) 62 373 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 52 25 46 64 48 84 58 85 59 95 ĂN ĐỀ (HĐXS) 58 371 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 03 30 12 21 45 54 13 31 36 63 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 368 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
20/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 24 42 25 52 26 62 28 82 29 92 ĂN ĐỀ (HĐXS) 28 366 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 04 40 13 31 14 41 48 84 42 24 ĂN ĐỀ (HĐXS) 14 364 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 03 30 56 65 85 58 75 57 59 95 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 366 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
17/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 31 14 41 16 61 17 71 19 91 ĂN ĐỀ (HĐXS) 16 366 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 20 02 23 32 24 42 26 62 29 92 ĂN ĐỀ (HĐXS) 24 363 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 10 01 89 98 19 91 79 97 09 90 ĂN ĐỀ (HĐXS) 19 361 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 14 41 25 52 28 82 29 92 26 62 ĂN ĐỀ (HĐXS) 28 359 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 25 52 54 45 46 64 48 84 78 87 ĂN ĐỀ (HĐXS) 45 357 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 10 01 12 21 15 51 18 81 19 91 ĂN ĐỀ (HĐXS) 18 355 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 01 10 05 50 58 85 59 95 06 60 ĂN ĐỀ (HĐXS) 05 352 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 14 41 43 34 46 64 42 24 49 94 ĂN ĐỀ (HĐXS) 43 349 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 15 51 25 52 35 53 65 56 59 95 ĂN ĐỀ (HĐXS) 35 346 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 03 30 24 42 26 62 25 52 29 92 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 343 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
07/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 31 23 32 49 94 39 93 69 96 ĂN ĐỀ (HĐXS) 39 341 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 25 52 15 51 56 65 12 21 18 81 ĂN ĐỀ (HĐXS) 15 338 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 24 42 26 62 29 92 02 20 ĂN ĐỀ (HĐXS) 26 334 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 31 42 24 43 34 69 96 35 53 ĂN ĐỀ (HĐXS) 34 331 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 31 23 32 36 63 37 73 39 93 ĂN ĐỀ (HĐXS) 37 327 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 24 42 12 21 14 41 46 64 47 74 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 369 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 67 76 16 61 46 64 56 65 25 52 ĂN ĐỀ (HĐXS) 65 367 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 67 76 25 42 45 54 56 65 25 52 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 365 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
29/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 01 10 03 30 36 63 38 83 39 93 ĂN ĐỀ (HĐXS) 30 363 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 78 87 59 95 56 65 25 52 58 85 ĂN ĐỀ (HĐXS) 56 361 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 14 41 15 51 19 91 85 58 56 65 ĂN ĐỀ (HĐXS) 15 359 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ĂN ĐỀ (HĐXS) 22 357 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 16 17 97 46 07 56 54 59 95 70 ĂN ĐỀ (HĐXS) 54 355 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 96 69 89 98 79 97 49 94 59 95 ĂN ĐỀ (HĐXS) 69 352 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 16 61 06 60 26 62 69 96 36 63 ĂN ĐỀ (HĐXS) 62 350 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 71 89 98 78 87 68 86 07 70 ĂN ĐỀ (HĐXS) 78 349 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 51 06 61 26 83 81 05 58 33 36 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 348 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
20/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 69 96 64 46 36 63 59 95 09 90 ĂN ĐỀ (HĐXS) 96 346 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 27 37 73 47 74 57 75 77 79 ĂN ĐỀ (HĐXS) 77 344 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 02 20 23 32 35 53 36 63 ĂN ĐỀ (HĐXS) 20 342 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 52 59 95 06 31 10 01 12 21 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 345 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
16/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 07 70 16 61 36 63 69 96 68 86 ĂN ĐỀ (HĐXS) 63 345 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ĂN ĐỀ (HĐXS) 77 343 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT

DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP miền bắc đẹp nhất để chơi LÔ XIÊN 2 CAO CẤP trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh cặp XIÊN nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (2 Con Lô) VIP (ngày, giá: 3.000.000 VNĐ ( 3 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 2 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY LÔ XIÊN 2 CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI CHƠI
Đăng ký mua số
31/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 24 37 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 348 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 22 39 ĂN LÔ 22 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 346 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 06 65 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 342 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 48 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 339 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 20 51 ĂN LÔ 20 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 337 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 93 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 335 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 12 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 332 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 82 90 ĂN LÔ 90 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 331 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 04 96 ĂN XIÊN 04 96 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 330 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 10 48 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 328 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 97 ĂN LÔ 97 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 326 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 63 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 325 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 03 87 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 87 (HĐXS 100%) 323 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 22 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 22X2 (HĐXS 100%) 321 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 06 41 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 319 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 01 33 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 317 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 37 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 37X2(HĐXS 100%) 316 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 26 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 314 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 51 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 311 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 21 89 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 308 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
11/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 09 74 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 307 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 59 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 305 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 06 28 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 303 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 91 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 300 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 21 59 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 21X2 (HĐXS 100%) 302 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 79 30 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 53 81 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 81 (HĐXS 100%) 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 01 70 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 01 (HĐXS 100%) 297 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 80 36 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 294 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 10 37 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 10 (HĐXS 100%) 292 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 02 95 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 30 51 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 285 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
29/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 51 17 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 287 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
28/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 91 05 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 05 (HĐXS 100%) 285 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 33 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 33 (HĐXS 100%) 281 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 91 30 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 91 (HĐXS 100%) 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 46 97 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 277 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
24/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 02 85 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 275 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
23/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 46 91 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 06 70 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 02 51 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 267 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 26 41 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 87 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 06 88 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 72 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 07 76 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 07 (HĐXS 100%) 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 10 93 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC TUYỆT MẬT
 

DÀN 5 CẶP XIÊN 2 CAO CẤP

✔CẦU 5 CẶP LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (ngày, giá: 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY CẦU 5 CẶP XIÊN 2 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
31/10/2018
ĂN XIÊN : 15 96 394 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018
ĂN XIÊN : 12 22 ; 39 22 ;18 93 391 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/10/2018
ĂN XIÊN : 65 71 ; 60 88 389 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018
ĂN XIÊN : 13 85 ; 23 90 387 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018
ĂN XIÊN : 54 20 ; 02 15 ; 15 20 383 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018
ĂN XIÊN : 16 20 ; 00 93 381 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018
ĂN XIÊN : 00 12 379 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018
ĂN XIÊN :28 87 ; 87 14 377 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018
ĂN XIÊN : 03 94 375 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/10/2018
ĂN XIÊN : 58 21 ; 85 21 372 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/10/2018
ĂN XIÊN : 02 97 ; 02 86 369 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/10/2018
ĂN XIÊN : 00 63 ; 22 58 367 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018
ĂN XIÊN : 02 87 366 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018
ĂN XIÊN : 12 85 ; 85 90 364 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/10/2018
ĂN XIÊN : 06 94 361 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018
ĂN XIÊN : 24 85 358 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018
ĂN XIÊN : 11 90 356 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/10/2018
ĂN XIÊN : 26 99 354 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018
ĂN XIÊN : 14 23 ; 00 97 352 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018
ĂN XIÊN : 06 27 348 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/10/2018
ĂN XIÊN : 12 74 345 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018
ĂN XIÊN : 12 59 ; 08 53 342 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018
ĂN XIÊN : 06 99 339 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018
ĂN XIÊN : 00 91 337 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/10/2018
ĂN XIÊN : 47 95 ; 11 95 334 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018
ĂN XIÊN : 37 52 331 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018
ĂN XIÊN : 12 95 328 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018
ĂN XIÊN : 12 77 ; 01 97 324 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/10/2018
ĂN XIÊN : 13 92 ; 86 92 321 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018
ĂN XIÊN : 19 85 319 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018
ĂN XIÊN : 02 93 ; 02 41 318 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018
ĂN XIÊN : 25 47 ; 02 80 315 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/09/2018
ĂN XIÊN : 00 30 ; 00 86 310 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/09/2018
ĂN XIÊN : 02 37 ; 15 80 308 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/09/2018
ĂN XIÊN : 15 90 305 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/09/2018
ĂN XIÊN : 24 82 302 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/09/2018
ĂN XIÊN : 08 54 ; 11 34 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/09/2018
ĂN XIÊN : 32 96 296 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/09/2018
ĂN XIÊN : 23 79 ; 46 91 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/09/2018
ĂN XIÊN : 27 90 293 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018
ĂN XIÊN : 02 17 291 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018
ĂN XIÊN : 26 88 ; 36 74 288 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018
ĂN XIÊN : 13 87 286 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018
ĂN XIÊN : 00 19 ; 06 90 284 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018
ĂN XIÊN : 00 99 282 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018
ĂN XIÊN : 07 63 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018
ĂN XIÊN : 17 88 ; 23 19 278 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp LÔ XIÊN 3 CAO CẤP miền bắc đẹp nhất để chơi LÔ XIÊN 3 CAO CẤP trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh LÔ XIÊN 3 CAO CẤP nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn LÔ XIÊN 3 CAO CẤP đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay LÔ XIÊN 3 CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

LÔ XIÊN 3 CAO CẤP (3 CON LÔ) VIP (ngày, giá: 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 3 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY LÔ XIÊN 3 CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
31/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 15 23 73 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 413 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 42 22 93 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 410 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 88 60 91 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 407 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 85 21 27 ĂN LÔ 85 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 405 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 86 54 65 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 403 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 16 35 ĂN LÔ 16 35 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 400 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 22 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 399 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 90 82 52 ĂN LÔ 82 90 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 397 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 17 94 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 395 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 85 21 59 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 391 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 43 86 ĂN LÔ 43 86 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 388 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 32 66 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 386 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 35 72 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 384 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 15 77 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 77X3 (HĐXS 100%) 382 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 20 41 68 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 379 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 33 85 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 376 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 35 90 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 35 90 (HĐXS 100%) 374 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 26 58 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 372 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 51 97 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 369 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 06 23 61 ĂN LÔ 06 61 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 367 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 08 12 74 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 365 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 12 73 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 362 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 28 94 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 359 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 16 96 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 00 16 (HĐXS 100%) 357 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 06 11 39 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 355 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 49 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 352 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 12 26 95 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 349 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 34 77 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 348 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 51 76 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 03 51 (HĐXS 100%) 345 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 06 19 94 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 342 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 41 70 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 339 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 70 83 24 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 70 (HĐXS 100%) 336 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 22 87 63 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 340 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
28/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 39 74 28 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 344 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
27/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 54 17 30 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 340 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
26/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 63 76 85 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 63 85 (HĐXS 100%) 336 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 55 76 05 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 55 76 (HĐXS 100%) 332 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 13 25 90 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 25 (HĐXS 100%) 329 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 10 49 87 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 328 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 30 91 55 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT 331 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
21/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 17 84 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 329 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 14 26 99 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 26 99X2 (HĐXS 100%) 328 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 13 53 65 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 325 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 08 37 93 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 37X2 (HĐXS 100%) 323 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 05 71 89 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 71X2 89 (HĐXS 100%) 321 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 22 38 75 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 319 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 39 59 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 01 59 (HĐXS 100%) 317 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC TUYỆT MẬT
 

DÀN 5 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP

NẠP NHANH TAY NHẬN NGAY “”5 CẶP XIÊN 3 “” CỦA CHUYÊN GIA SOI CẦU

CẦU 5 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP (ngày, giá: 6.000.000 VNĐ ( 6 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 3 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 12 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY 5 CẶP XIÊN 3 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
20/10/2018
ĂN XIÊN : 19 45 67 363 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018
ĂN XIÊN : 18 22 24 ; 24 93 07 384 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/10/2018
TRƯỢT XIÊN 381 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018
ĂN XIÊN : 90 23 85 379 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018
ĂN XIÊN : 86 54 65 ; 02 54 86 377 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018
ĂN XIÊN : 35 93 20 ; 85 93 20 375 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018
ĂN XIÊN : 00 12 90 371 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018
ĂN XIÊN : 87 90 14 ; 90 72 28 369 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018
ĂN XIÊN : 00 17 51 367 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/10/2018
ĂN XIÊN : 12 48 85 ; 15 21 85 365 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/10/2018
ĂN XIÊN : 02 43 97 363 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/10/2018
ĂN XIÊN : 00 63 90 360 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018 00 18 96 ; 02 41 55 ; 02 35 87 ; 13 96 78 ; 03 33 98 ĂN XIÊN : 02 35 87 359 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018 03 21 47 ; 03 22 79 ; 12 85 90 ; 04 51 76 ; 03 22 54 ĂN XIÊN : 12 85 90 356 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/10/2018
ĂN XIÊN : 06 20 82 354 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018
ĂN XIÊN : 01 24 71 351 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018
ĂN XIÊN : 11 35 90 348 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/10/2018
ĂN XIÊN : 6 47 99 ; 12 30 92 345 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018
ĂN XIÊN : 00 14 82 343 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018
ĂN XIÊN : 06 27 69 340 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/10/2018
ĂN XIÊN : 09 12 74 337 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018
ĂN XIÊN : 03 73 85 ; 03 12 59 334 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018
ĂN XIÊN : 06 28 94 331 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018
ĂN XIÊN : 00 25 91 329 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/10/2018
ĂN XIÊN : 21 39 88 327 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018
ĂN XIÊN : 15 37 80 325 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018
ĂN XIÊN : 08 12 60 321 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018
ĂN XIÊN : 01 72 97 318 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/10/2018
ĂN XIÊN : 28 37 62 314 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018
ĂN XIÊN : 06 19 85 313 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018
ĂN XIÊN : 02 41 98 ; 02 16 81 310 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018
ĂN XIÊN : 01 25 99 307 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/09/2018 00 36 90 ; 32 56 98 ; 00 25 91 ; 03 23 58 ; 00 36 86 ĂN XIÊN : 00 36 86 305 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/09/2018 00 15 98 ; 20 56 92 ; 13 78 69 ; 03 21 58 ; 05 80 96 ĂN XIÊN : 20 56 92 ; 05 80 96 302 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/09/2018 01 23 65 ; 36 90 12 ; 08 15 90 ; 11 36 62 ; 00 59 86 ĂN XIÊN : 08 15 90 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/09/2018 03 56 96 ; 24 38 94 ; 13 77 92 ; 24 38 62 ; 08 96 54 ĂN XIÊN : 24 38 62 297 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/09/2018 01 20 91 ; 23 78 99 ; 04 34 69 ; 32 11 59 ; 05 28 70 ĂN XIÊN : 04 34 69 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/09/2018 00 31 71 ; 15 01 96 ; 01 43 96 ; 32 15 95 ; 30 78 54 ĂN XIÊN : 01 43 96 292 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/09/2018 03 56 96 ; 01 49 87 ; 23 46 87 ; 02 36 95 ; 10 49 79 ĂN XIÊN : 23 46 87 ; 10 49 79 290 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/09/2018 02 15 75 ; 01 36 90 ; 07 15 98 ; 27 48 65 ; 51 39 88 ĂN XIÊN : 27 48 65 288 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 00 17 89 ; 02 17 84 ; 01 14 48 ; 00 32 65 ; 52 19 85 ĂN XIÊN : 02 17 84 285 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 26 89 99 ; 03 36 98 ; 01 25 41 ; 00 36 98 ; 22 36 65 ĂN XIÊN : 26 89 99 283 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN XIÊN 4 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp DÀN XIÊN 4 SỐ miền bắc đẹp nhất để chơi DÀN XIÊN 4 SỐ trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh XIÊN 4 SỐ nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn XIÊN 4 SỐ đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay XIÊN 4 SỐ đẹp nhất trong ngày.

DÀN XIÊN 4 SỐ CAO CẤP (XIÊN 4 SỐ) VIP (ngày, giá: 5.000.000 VNĐ ( 5 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 4 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY DÀN XIÊN 4 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
31/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 15 23 54 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 435 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 18 42 22 93 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 434 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 91 18 88 60 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 432 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 82 90 13 27 ĂN LÔ 13 90 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 429 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 20 54 15 86 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 427 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 39 20 85 91 ĂN LÔ 91 85 20 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 425 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 38 44 72 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 423 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 82 09 72 52 ĂN LÔ 72 52 UYỆT MẬT (HĐXS 100%) 421 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 17 51 94 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 419 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 12 51 85 48 ĂN LÔ 48 12 85 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 417 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 43 68 97 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 415 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 13 45 79 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 413 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 15 41 72 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 411 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 15 96 84 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 96X2 844 (HĐXS 100%) 407 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 16 20 57 68 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 404 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 24 33 85 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 403 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 12 45 80 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 400 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 12 47 30 51 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 398 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 14 66 97 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 394 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 14 61 85 ĂN LÔ 61 85 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 392 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 05 12 77 81 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 389 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 12 59 73 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 385 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 28 56 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 382 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 16 50 98 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 00 16 (HĐXS 100%) 380 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 11 32 55 76 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 377 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 41 63 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 375 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 26 81 90 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 26 81 (HĐXS 100%) 372 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 72 97 34 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 369 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 16 37 92 ĂN LÔ 03 37 92 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 365 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 06 19 85 94 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 361 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 16 41 98 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 358 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 14 36 94 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 14 36 (HĐXS 100%) 355 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 43 60 86 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 353 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 05 24 37 58 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 350 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 15 72 90 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 72 90 (HĐXS 100%) 347 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 21 38 69 98 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 345 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 04 11 69 94 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 04 11 69 (HĐXS 100%) 343 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 22 48 96 ĂN LÔ 01X2 96 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 341 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 16 79 91 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 339 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 99 82 35 43 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 99 (HĐXS 100%) 337 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 10 55 91 43 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 10 55 (HĐXS 100%) 335 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 63 24 45 98 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 63 (HĐXS 100%) 333 NGƯỜI TRÚNG SỐ UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC UY TÍN

DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm dàn lô miền bắc đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con lô nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn lô 6 số đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn lô 6 số đẹp nhất trong ngày.

Cầu LÔ 6 SỐ CAO CẤP (6 con LÔ) VIP (ngày, giá: 6.000.000 VNĐ ( 6 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 6 con lô sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 12 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
31/10/2018 06 60 67 76 37 73 ĂN LÔ 67 37 73 389 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018 12 21 24 42 39 93 ĂN LÔ 93 12 24 42 387 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/10/2018 18 81 17 71 19 91 ĂN LÔ 91 71 18 384 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018 58 85 12 21 90 09 ĂN LÔ 85 12 90 383 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018 68 86 15 51 20 02 ĂN LÔ 20 02 86 15 381 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018 00 19 91 35 53 33 ĂN LÔ 91 00 35 33 378 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018 01 10 02 20 12 21 ĂN LÔ 10X2 02 12 375 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018 28 82 14 41 90 09 ĂN LÔ 90 14 28 373 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018 36 63 15 51 35 53 ĂN LÔ 63 51 35 370 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/10/2018 12 21 58 85 49 94 ĂN LÔ 12 21 58 85 368 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/10/2018 02 20 34 43 79 97 ĂN LÔ 02 43 97 365 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/10/2018 36 63 79 97 34 43 ĂN LÔ 63 79 34X2 364 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018 27 72 35 53 83 38 ĂN LÔ 72 35 83 362 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018 01 10 96 69 39 93 ĂN LÔ 10 96X2 39 359 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/10/2018 06 60 16 61 49 94 ĂN LÔ 06 16 94 357 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018 01 10 24 42 58 85 ĂN LÔ 04 24 85 354 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018 01 10 35 53 09 90 ĂN LÔ 10 35 90 352 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/10/2018 26 62 28 82 15 51 ĂN LÔ 26 62 28X2 51 349 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018 23 32 38 83 75 57 ĂN LÔ 23 75 347 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018 10 01 27 72 89 98 ĂN LÔ 27X2 345 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/10/2018 05 50 79 97 09 90 ĂN LÔ 05X2 50 79 09 90 343 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018 03 30 45 54 19 91 ĂN LÔ 03 45 54 19 341 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018 01 10 28 82 49 94 ĂN LÔ 01 28 94 338 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018 00 99 25 52 16 61 ĂN LÔ 00 25 16 336 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/10/2018 06 60 23 32 59 95 ĂN LÔ 06 32 95 334 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018 37 73 16 61 09 90 ĂN LÔ 37 73 61 90 331 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018 26 62 34 43 59 95 ĂN LÔ 26 34 95 328 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018 01 10 34 43 79 97 ĂN LÔ 01 34 79 97 324 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018 79 97 26 62 15 51 ĂN LÔ 79 62 51 321 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018 35 53 49 94 10 01 ĂN LÔ 53X3 94 10 318 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018 16 61 07 70 02 20 ĂN LÔ 16 70 02 315 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018 07 70 36 63 76 67 ĂN LÔ 07 70 36 67X2 311 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/09/2018 01 10 86 68 06 60 ĂN LÔ 10X2 86 60 308 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/09/2018 20 02 07 70 89 98 ĂN LÔ 02 20 07 70 98 376 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/09/2018 07 70 27 72 09 90 ĂN LÔ 70 27 90 373 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/09/2018 08 80 28 82 19 91 ĂN LÔ 08X2 28 82 91 371 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/09/2018 04 40 34 43 69 96 ĂN LÔ 04 34 69 368 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/09/2018 25 52 34 43 69 96 ĂN LÔ 25 43 69X2 96 367 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/09/2018 01 10 16 61 78 87 ĂN LÔ 10 16 61 87 365 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/09/2018 07 70 36 63 09 90 ĂN LÔ 07 70 36 90 363 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/09/2018 01 10 02 20 69 96 ĂN LÔ 10 02 69X2 361 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/09/2018 01 10 26 62 89 98 ĂN LÔ 26 62 89 359 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/09/2018 53 35 02 20 13 31 ĂN LÔ 53 20 13 357 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 06 60 36 63 69 96 ĂN LÔ 06 63 96 355 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm dàn ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP miền bắc đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con đề nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIPđẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn đầu đuôi đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP (ngày, giá: 2.000.000 VNĐ ( 2 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY CẦU ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VÍP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
31/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5 315 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 TRƯỢT 319 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 7 317 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8 315 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/10/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 9 312 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 TRƯỢT 309 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8 309 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0 307 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU ĐUÔI 62 305 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 TRƯỢT 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3 302 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4 298 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5 296 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 294 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU ĐUÔI 24 291 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 TRƯỢT 296 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
14/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8 294 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4 291 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 TRƯỢT 295 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
11/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0 294 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU ĐUÔI 43 292 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRƯỢT 287 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
07/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3 286 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU ĐUÔI 15 284 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6 281 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRƯỢT 278 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3 275 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU ĐUÔI 44 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 6 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU ĐUÔI 55 269 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 5 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU ĐUÔI 15 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 2 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 TRƯỢT 260 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
24/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 TRƯỢT 265 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
23/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 6 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRƯỢT 260 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
21/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRƯỢT 261 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
20/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRƯỢT 265 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
19/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU ĐUÔI 77 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI 20 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 TRƯỢT 259 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
16/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 6 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU ĐUÔI 77 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 TRƯỢT 255 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
13/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 6 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 9 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 TRƯỢT 241 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
05/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU ĐUÔI 88 239 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0 237 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9 235 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0 233 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 231 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7 229 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI 60 228 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 8 226 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 2 224 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU ĐUÔI 87 222 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRƯỢT 225 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
25/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI 60 223 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 3 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 7 217 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6 216 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 1 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT 217 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
17/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8 207 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 6 202 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU