Kết quả hình ảnh cho anh than tai

PHƯƠNG CHÂM SỐ CHUẨN MỖI NGÀY,ĐÁNH LÀ TRÚNG!
THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ


CHÚC CÁC BẠN LUÔN MAY MẮN-PHÁT LỘC

ĐỘC THỦ 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP

mới
Bạn là người đang muốn tìm 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác.! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) (ngày, giá : 15.000.000 VNĐ ( 15 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ CHUẨN XÁC TUYỆT ĐỐI sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 30 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY Cầu 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
18/07/2018 758 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 138 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
17/07/2018 235 lót 523 ĂN ĐỀ TRƯỢT CÀNG HĐXS 137 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018 781 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 140 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
15/07/2018 538 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 144 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
14/07/2018 535 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 147 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
13/07/2018 401 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 401 HĐXS 145 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/07/2018 965 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 965 HĐXS 143 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018 854 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 854 HĐXS 141 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/07/2018 157 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 157 HĐXS 140 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/07/2018 845 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 845 HĐXS 138 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018 291 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 136 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
07/07/2018 967 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 967 HĐXS 135 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/07/2018 514 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 514 HĐXS 133 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018 295 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 295 HĐXS 130 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018 995 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 995 HĐXS 129 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/07/2018 530 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 530 HĐXS 128 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 258 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ HĐXS 126 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
01/07/2018 017 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 017 HĐXS 125 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐỘC THỦ ĐỀ (HĐXS) (ngày, giá : 10.000.000 VNĐ ( 10 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ ĐỀ CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY Cầu ĐỘC THỦ ĐỀ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
18/07/2018 69 ĂN ĐỀ HĐXS 69 149 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/07/2018 23 ĂN ĐỀ HĐXS 23 147 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018 81 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 151 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
15/07/2018 35 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 155 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
14/07/2018 23 ĂN ĐỀ HĐXS 23 153 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/07/2018 01 ĂN ĐỀ HĐXS 01 151 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/07/2018 65 ĂN ĐỀ HĐXS 65 149 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018 54 ĂN ĐỀ HĐXS 54 147 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/07/2018 57 ĂN ĐỀ HĐXS 57 145 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/07/2018 45 ĂN ĐỀ HĐXS 45 144 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018 91 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 146 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
07/07/2018 67 ĂN ĐỀ HĐXS 67 144 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/07/2018 14 ĂN ĐỀ HĐXS 14 142 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018 95 ĂN ĐỀ HĐXS 95 139 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018 95 ĂN ĐỀ HĐXS 95 137 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/07/2018 30 ĂN ĐỀ HĐXS 30 135 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 87 ĂN ĐỀ HĐXS 87 133 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/07/2018 17 ĂN ĐỀ HĐXS 17 138 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐỘC THỦ LÔ VIP (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 12h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) VIP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
18/07/2018 03 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 03X2 206 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/07/2018 35 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 35 204 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018 18 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 71x2 207 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/07/2018 21 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 21X2 205 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/07/2018 62 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 207 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
13/07/2018 89 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 89x2 HĐXS 205 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/07/2018 42 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 42 HĐXS 202 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018 68 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 68 HĐXS 199 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/07/2018 21 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 21 HĐXS 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/07/2018 48 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 48 HĐXS 196 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018 41 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 41 193 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/07/2018 30 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 30 191 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/07/2018 44 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 44x2 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018 98 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 98 188 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018 73 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 186 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
03/07/2018 95 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 95X2 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 32 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 32 183 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/07/2018 32 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 32 185 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu DÀN ĐỀ 10 SỐ Ề (HĐXS) (ngày, giá : 5.000.000 VNĐ ( 5 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 10 SỐ CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY DÀN ĐỀ 10 SỐ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY
Đăng ký mua số
18/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 58 85 36 63 65 69 72 79 55 59 ĂN ĐỀ (HĐXS) 69 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 35 53 32 23 34 43 37 73 13 31 ĂN ĐỀ (HĐXS) 23 294 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 18 81 28 82 17 71 15 51 25 52 ĂN ĐỀ (HĐXS) 71 291 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 10 30 24 42 48 84 41 14 35 53 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 292 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 18 19 21 23 29 58 28 82 64 72 ĂN ĐỀ (HĐXS) 23 290 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 05 06 89 05 01 68 95 41 02 35 ĂN ĐỀ (HĐXS) 01 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 26 85 48 79 65 68 75 00 01 ĂN ĐỀ (HĐXS) 65 287 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 19 91 58 85 54 72 69 85 15 21 ĂN ĐỀ (HĐXS) 54 285 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 03 30 12 21 47 74 57 75 89 60 ĂN ĐỀ (HĐXS) 57 283 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 41 14 24 25 87 15 43 34 45 54 ĂN ĐỀ (HĐXS) 45 281 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 02 20 29 92 19 91 95 98 64 71 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 32 52 15 88 96 69 76 67 57 75 ĂN ĐỀ (HĐXS) 67 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 31 24 42 56 85 41 14 61 48 ĂN ĐỀ (HĐXS) 14 275 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 15 25 65 78 79 59 95 56 65 23 ĂN ĐỀ (HĐXS) 95 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 44 99 35 53 25 52 12 21 74 47 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 273 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
03/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 36 63 03 30 35 38 39 37 54 58 ĂN ĐỀ (HĐXS) 30 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 58 85 78 87 68 86 60 06 56 65 ĂN ĐỀ (HĐXS) 87 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 34 43 23 32 22 55 13 31 05 50 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 270 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
30/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 45 54 35 53 46 64 58 85 27 72 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 271 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
29/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 35 53 38 83 74 73 59 68 86 81 ĂN ĐỀ (HĐXS) 83 269 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 01 10 49 94 04 40 64 09 90 46 82 36 ĂN ĐỀ (HĐXS) 94 267 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 35 53 58 78 98 65 23 01 40 38 ĂN ĐỀ (HĐXS) 98 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 42 52 80 76 51 92 95 49 94 97 ĂN ĐỀ (HĐXS) 92 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 84 38 27 23 77 73 46 83 34 43 ĂN ĐỀ (HĐXS) 83 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 21 20 02 24 42 66 87 78 35 53 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 261 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
23/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 27 72 56 65 05 50 23 22 39 93 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 266 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
22/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 78 87 48 84 24 42 35 53 28 82 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 263 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
21/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 46 64 36 63 79 97 02 20 19 91 ĂN ĐỀ (HĐXS) 97 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 14 41 15 51 19 91 58 85 ĂN ĐỀ (HĐXS) 15 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT

DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP miền bắc đẹp nhất để chơi LÔ XIÊN 2 CAO CẤP trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh cặp XIÊN nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (2 Con Lô) VIP (ngày, giá: 3.000.000 VNĐ ( 3 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 2 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY LÔ XIÊN 2 CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI CHƠI
Đăng ký mua số
18/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 30 76 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 66 39 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 62 48 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 14 73 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 62 35 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 35X2 (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 01 93 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 255 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 36 60 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 45 72 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 20 76 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 255 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
09/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 80 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 89 21 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 251 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
07/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 08 52 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
06/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 10 49 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 08 71 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 35 92 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 244 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 48 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 32 54 ĂN LÔ 32 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 240 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 10 49 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 24 76 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 241 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 26 85 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 241 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 49 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 239 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 98 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 22 56 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 236 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 17 83 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 235 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC TUYỆT MẬT
 

DÀN 5 CẶP XIÊN 2 CAO CẤP

✔CẦU 5 CẶP LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (ngày, giá: 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY CẦU 5 CẶP XIÊN 2 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
18/07/2018
ĂN XIÊN 2:37 69 ; 30 56 226 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/07/2018
ĂN XIÊN 2: 35 66 224 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018
ĂN XIÊN 2: 71 18 ; 84 26 229 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/07/2018
ĂN XIÊN 2:20 84;14 90;23 40 226 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/07/2018
ĂN XIÊN 2:23 94;21 30 224 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/07/2018
ĂN XIÊN 2:16 89;01 38 223 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/07/2018
ĂN XIÊN 2:33 74;16 82;39 50 221 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018
ĂN XIÊN 2:10 94;26 54 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/07/2018
ĂN XIÊN 2:10 56;48 75 218 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/07/2018
ĂN XIÊN 2:00 23;17 80 216 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018
ĂN XIÊN 2:03 76;41 59 215 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/07/2018
ĂN XIÊN 2:16 72;30 67;57 90 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/07/2018
ĂN XIÊN 2:10 49;49 75 209 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018
ĂN XIÊN 2:08 95;71 80;95 21 207 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018
ĂN XIÊN 2:06 35;71 95 205 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/07/2018
ĂN XIÊN 2:35 61;30 48 203 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018
ĂN XIÊN 2:27 79 201 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/07/2018
ĂN XIÊN 2:24 86;10 64 203 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/06/2018
ĂN XIÊN 2:24 88;52 95;05 43 199 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/06/2018
ĂN XIÊN 2:01 29;18 42 197 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/06/2018
ĂN XIÊN 2:14 70;04 91 195 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/06/2018
ĂN XIÊN 2:16 72;39 65;10 58 193 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/06/2018
ĂN XIÊN 2:56 71;09 56 191 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/06/2018
ĂN XIÊN 2:25 66;17 93;02 88 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/06/2018
ĂN XIÊN 2:11 59;16 78 187 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/06/2018
ĂN XIÊN 2:39 53;64 80;32 76 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/06/2018
ĂN XIÊN 2:17 69;30 84 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/06/2018
ĂN XIÊN 2:46 85;36 77 179 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/06/2018
ĂN XIÊN 2:15 84;17 45 177 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp LÔ XIÊN 3 CAO CẤP miền bắc đẹp nhất để chơi LÔ XIÊN 3 CAO CẤP trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh LÔ XIÊN 3 CAO CẤP nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn LÔ XIÊN 3 CAO CẤP đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay LÔ XIÊN 3 CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

LÔ XIÊN 3 CAO CẤP (3 CON LÔ) VIP (ngày, giá: 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 3 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY LÔ XIÊN 3 CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
18/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 17 22 69 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 51 26 29 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:26 18 75 ĂN LÔ 26 18 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 269 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:20 41 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 268 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:09 12 43 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:17 46 50 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:20 41 39 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 39 (HĐXS 100%) 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:93 79 17 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 93 (HĐXS 100%) 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:22 49 75 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:17 23 45 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:20 52 26 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 26 (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:27 31 73 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:02 44 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:08 46 95 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:35 46 71 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:20 48 63 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 244 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 23 45 22 ĂN LÔ 22 45 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:12 29 57 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:05 42 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:18 42 80 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 244 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:10 49 63 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 241 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:10 39 74 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:22 41 65 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 236 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:25 43 79 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 234 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:01 65 77 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 01 77 (HĐXS 100%) 237 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:61 91 05 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 236 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:17 34 58 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 234 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:20 52 61 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 233 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:15 49 70 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 232 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC TUYỆT MẬT
 

DÀN 5 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP

NẠP NHANH TAY NHẬN NGAY “”5 CẶP XIÊN 3 “” CỦA CHUYÊN GIA SOI CẦU

CẦU 5 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP (ngày, giá: 6.000.000 VNĐ ( 6 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 3 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 12 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY 5 CẶP XIÊN 3 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
18/07/2018 03 55 95 ; 17 22 56 ; 05 30 91 ; 12 56 98 ; 13 25 96 ĂN XIÊN 3 : 17 22 56 215 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/07/2018 51 24 93 ; 39 66 87 ; 78 26 93 ; 39 87 66 ; 15 87 66 ĂN XIÊN 3 : 39 66 87 213 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018 60 81 17 ; 71 18 06 ; 48 62 17 ; 84 26 18 ; 84 62 71 ĂN XIÊN 3 : 71 18 06 ; 84 26 18 216 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/07/2018 01 33 58 ; 09 21 40 ; 10 25 55 ; 03 64 90 ; 12 35 84 ĂN XIÊN 3 : 03 41 40 218 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/07/2018 35 62 75 ; 60 36 89 ; 35 60 91 ; 62 89 91 ; 39 62 75 TRƯỢT XIÊN 3 221 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
13/07/2018 79 51 28 ; 28 35 55; 26 51 78 ; 78 28 51 ; 28 35 78 TRƯỢT XIÊN 3 225 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
12/07/2018 05 18 27 ; 16 39 42 ; 03 72 91 ; 56 90 88 ; 01 33 74 ĂN XIÊN 3 : 16 39 42 ; 10 33 74 225 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018 00 15 86 ; 10 90 51 ; 11 89 54 ; 32 58 96 ; 00 38 72 ĂN XIÊN 3 : 10 90 51 222 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/07/2018 06 20 66 ; 10 48 92 ; 07 48 94 ; 31 21 82 ; 00 36 99 ĂN XIÊN 3 : 07 48 94 ; 31 21 82 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/07/2018 01 80 96 ; 22 05 19 ; 00 17 80 ; 16 31 98 ; 00 17 88 ĂN XIÊN 3 : 00 17 80 218 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018 03 12 59 ; 11 80 95 ; 36 72 01 ; 15 28 64 ; 03 71 94 ĂN XIÊN 3 : 03 12 59 215 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/07/2018 02 56 98 ; 16 31 72 ; 09 58 90 ; 16 73 90 ; 03 55 99 ĂN XIÊN 3 : 16 31 72 ; 16 73 90 213 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/07/2018 03 14 55 ; 02 55 81 ; 08 44 90 ; 14 81 99 ; 00 12 54 ĂN XIÊN 3 : 02 55 81 ; 14 81 99 211 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018 00 15 82 ; 01 14 71 ; 08 46 83 ; 02 36 91 ; 21 83 95 ĂN XIÊN 3 : 08 46 83 ; 21 83 95 209 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018 14 23 75 ; 02 47 95 ; 00 26 90 ; 14 39 71 ; 00 85 91 ĂN XIÊN 3 : 02 47 95 ; 14 39 71 207 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/07/2018 00 15 96 ; 13 48 92 ; 00 14 95 ;20 35 61 ; 34 78 65 ĂN XIÊN 3 : 13 48 92 ; 20 35 61 205 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 05 18 96 ; 12 27 68 ; 00 14 95 ; 00 12 85 ; 03 69 85 ĂN XIÊN 3 :12 27 68 203 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/07/2018 01 19 85 ; 12 46 73 ; 00 58 90 ; 20 35 73 ; 01 48 73 ĂN XIÊN 3 : 12 46 73 ; 01 48 73 205 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/06/2018 00 16 90 ; 16 25 43 ; 01 34 79 ; 24 30 76 ; 11 84 96 ĂN XIÊN 3 : 16 25 43 ; 24 30 76 203 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/06/2018 01 22 78 ; 15 31 90 ; 18 42 51 ; 03 29 90 ; 11 32 75 ĂN XIÊN 3 : 18 42 51 201 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/06/2018 04 15 89 ; 17 53 99 ; 02 51 84 ; 14 70 91 ; 23 59 82 ĂN XIÊN 3 : 17 53 99 ; 14 70 91 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/06/2018 00 16 89 ; 23 71 98 ; 01 65 72 ; 19 33 65 ; 20 58 96 ĂN XIÊN 3 : 01 65 72 196 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/06/2018 09 13 65 ; 22 65 92 ; 01 33 56 ; 19 55 83 ; 03 57 98 ĂN XIÊN 3 : 22 65 92 ; 19 55 83 195 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/06/2018 05 30 79 ; 02 17 93 ; 10 59 85 ; 22 57 88 ; 00 16 38 ĂN XIÊN 3 : 02 17 93 193 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/06/2018 01 23 56 ; 02 15 78 ; 16 49 77 ; 01 63 18 ; 03 52 88 ĂN XIÊN 3 : 16 49 77 190 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/06/2018 64 01 13 ; 13 61 41 ; 63 01 18 ; 16 05 63 ; 16 01 63 TRƯỢT XIÊN 3 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/06/2018 05 48 96 ; 09 24 45 ; 34 51 78 ; 02 18 90 ; 17 55 68 ĂN XIÊN 3 : 09 24 45 ; 34 51 78 187 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/06/2018 00 16 92 ; 15 26 39 ; 07 46 97 ; 13 56 90 ; 26 58 77 ĂN XIÊN 3 : 07 46 97 ; 26 58 77 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/06/2018 05 77 89 ; 07 45 98 ; 01 15 98 ; 17 21 63 ; 50 61 99 ĂN XIÊN 3 : 07 45 98 ; 17 21 63 183 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN XIÊN 4 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp DÀN XIÊN 4 SỐ miền bắc đẹp nhất để chơi DÀN XIÊN 4 SỐ trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh XIÊN 4 SỐ nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn XIÊN 4 SỐ đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay XIÊN 4 SỐ đẹp nhất trong ngày.

DÀN XIÊN 4 SỐ CAO CẤP (XIÊN 4 SỐ) VIP (ngày, giá: 5.000.000 VNĐ ( 5 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 4 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY DÀN XIÊN 4 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
18/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 12 20 49 83 ĂN LÔ 93 66 24 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 66 24 29 93 ĂN LÔ 93 66 24 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 287 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:17 81 57 60 ĂN LÔ 57 60 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 292 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:23 40 90 84 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 295 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:12 33 46 75 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 293 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:01 38 50 91 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 291 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:03 78 41 20 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 78 (HĐXS 100%) 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:93 17 27 61 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 17 (HĐXS 100%) 288 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:07 21 48 94 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 286 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:17 29 45 72 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 283 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:03 12 76 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 282 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:02 31 46 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:24 49 55 81 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:14 22 53 80 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 275 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:19 35 46 77 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:04 20 61 92 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 54 32 71 22 ĂN LÔ 32 22 71 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/01/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:17 29 64 85 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:05 42 88 95 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 269 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:16 29 45 77 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 30X3 53 (HĐXS 100%) 267 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 11 34 50 72 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 39 58 96 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 09 16 55 71 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 13 25 40 66 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 27 59 91 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 16 29 75 ĂN LÔ 00X2 75 (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 04 29 67 84 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 07 46 78 96 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 11 39 58 70 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 27 44 54 71 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 01 40 69 99 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 16 40 78 91 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 241 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 00 12 48 97 ĂN LÔ 00 48 97 TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/06/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 17 35 55 66 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 239 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC UY TÍN

DÀN 5 CẶP XIÊN 4 CAO CẤP

NẠP NHANH TAY NHẬN NGAY “”5 CẶP XIÊN 4 “” CỦA CHUYÊN GIA SOI CẦU

CẦU 5 CẶP XIÊN 4 CAO CẤP (ngày, giá: 10.000.000 VNĐ ( 10 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 4 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 12 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
NGÀY 5 CẶP XIÊN 4 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
18/07/2018 03 18 96 52 ; 17 22 56 95 ; 24 55 71 89 ; 03 74 89 32 ; 15 63 20 21 ĂN XIÊN : 17 22 56 95 215 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/07/2018 42 66 87 29 ; 92 39 53 66 ; 24 39 66 35 ; 53 17 87 93 ; 35 78 66 26 ĂN XIÊN : 24 39 66 35 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018 57 84 90 06 ; 81 17 90 62 ; 26 48 90 18 ; 18 26 84 57 ; 90 09 62 48 ĂN XIÊN : 18 26 84 57 ; 57 84 90 06 214 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/07/2018 09 12 54 85;20 41 73 90;23 71 52 66;32 65 85 02;15 21 66 89 ĂN XIÊN : 20 41 73 90 211 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/07/2018 00 12 35 95;07 89 64 21;23 31 94 75;11 25 69 89;15 24 78 95 ĂN XIÊN : 23 31 94 75 209 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/07/2018 00 15 89;43 16 85 95;01 17 38 87;19 00 23 74;14 25 69 78 ĂN XIÊN : 01 17 38 87 207 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/07/2018 03 25 89 79;10 74 16 33;03 25 78 02;19 85 13 54;10 27 55 98 ĂN XIÊN : 10 74 16 33 205 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018 33 05 86 90;10 26 45 72;05 81 90 55;08 26 94 31;27 89 60 57 ĂN XIÊN : 10 26 45 72 203 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/07/2018 01 25 66 90;21 00 19 91;10 21 49 75;00 13 26 95;22 98 56 77 ĂN XIÊN : 10 21 49 75 201 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/07/2018 01 80 45 98;24 32 50 71;00 23 71 80;15 23 69 80;22 98 56 77 ĂN XIÊN : 00 23 71 80 199 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018 12 35 90 86;24 41 59 87;05 60 94 88;11 34 72 94;25 47 65 72 ĂN XIÊN : 24 41 59 87 195 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/07/2018 03 45 85 96;23 46 61 72;05 18 90 66;11 36 50 78;25 47 65 72 ĂN XIÊN : 23 46 61 72 193 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/07/2018 02 14 55 90;01 25 48 92;14 65 82 91;14 79 52 10;08 14 55 99 ĂN XIÊN : 02 14 55 90 191 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018 08 21 46 95;02 15 85 63;02 52 03 65;03 25 71 95;08 13 46 52 ĂN XIÊN : 08 21 46 95 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018 02 18 95 63;19 35 46 77;22 01 95 68;36 24 71 83;03 16 55 98 ĂN XIÊN : 19 35 46 77 188 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/07/2018 00 18 56 93;04 20 35 92;22 15 89 62;13 48 61 80;03 25 89 65 ĂN XIÊN : 04 20 35 92;13 48 61 80 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 05 12 84 96;00 15 85 62;12 47 56 94;12 30 45 85;17 39 63 59 ĂN XIÊN : 12 47 56 94 184 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/07/2018 00 12 45 85;17 46 73 94;16 00 56 95;12 48 75 96;17 00 40 63 ĂN XIÊN : 17 46 73 93 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/06/2018 13 24 90 86;01 36 85 95;16 42 88 95;33 41 25 96;17 90 54 88 ĂN XIÊN : 16 42 88 95 187 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/06/2018 01 30 89 72;11 32 45 91;13 21 51 90;18 45 72 97;25 31 58 90 ĂN XIÊN : 18 45 72 97 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/06/2018 03 12 51 90;04 34 50 72;11 38 52 00;30 15 85 64;13 89 62 00 ĂN XIÊN : 04 34 50 72 184 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/06/2018 10 24 58 96;22 16 58 90;02 65 96 58;13 21 57 89;00 16 65 98 ĂN XIÊN : 02 65 96 58 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/06/2018 22 56 71 92;03 78 90 53;11 56 98 71;16 22 65 41;09 16 35 90 ĂN XIÊN : 22 56 71 92;16 22 65 41 179 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/06/2018 02 14 58 93;17 24 56 99;02 17 83 92;01 34 78 91;15 26 89 55 ĂN XIÊN : 02 17 83 92 177 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/06/2018 01 11 65 89;00 12 65 78;01 16 59 78;01 23 69 80;00 27 89 63 ĂN XIÊN : 01 16 59 78 175 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/06/2018 00 18 79 96;03 11 52 68;03 42 60 91;30 42 64 89;01 35 89 65 ĂN XIÊN : 30 42 64 89 173 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/06/2018 02 17 45 69;24 58 67 92;07 13 56 98;03 25 98 77;14 21 45 86 ĂN XIÊN : 24 58 67 92 170 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/06/2018 00 15 89 65;07 12 52 46;07 46 99 52;00 46 73 97;15 90 25 46 ĂN XIÊN : 07 46 99 52;00 46 73 97 168 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/06/2018 02 15 78 91;05 11 84 54;07 45 98 63;01 20 54 78;11 32 54 89 ĂN XIÊN : 07 45 98 63 166 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/06/2018 03 11 57 89;05 27 41 65;05 89 77 52;01 89 56 30;02 33 85 98 ĂN XIÊN : 05 27 41 65 164 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/06/2018 01 70 99 52;05 15 87 96;01 40 93 81;20 34 54 89;00 53 68 91 ĂN XIÊN : 01 40 93 81 161 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/06/2018 51 16 25 88;02 16 73 91;12 50 63 68;22 16 73 94;16 40 64 91 ĂN XIÊN : 02 16 73 91;16 40 64 91 158 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/06/2018 00 19 45 85;00 19 43 97;03 19 58 78;19 24 58 62;01 45 68 77 ĂN XIÊN : 00 19 43 97 155 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/06/2018 02 17 85 99;02 20 14 58;02 10 22 98;17 66 83 45;09 87 52 55 ĂN XIÊN : 17 66 83 45 152 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm dàn lô miền bắc đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con lô nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn lô 6 số đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn lô 6 số đẹp nhất trong ngày.

Cầu LÔ 6 SỐ CAO CẤP (6 con LÔ) VIP (ngày, giá: 6.000.000 VNĐ ( 6 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 6 con lô sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 12 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
18/07/2018 03 30 17 71 28 82 ĂN LÔ 03X2 30 17 305 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/07/2018 15 51 39 93 35 ĂN LÔ 35 39 93 301 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018 17 71 18 81 90 09 ĂN LÔ 71X3 18 90 303 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/07/2018 14 41 45 54 04 40 ĂN LÔ 14 41 54 40 301 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/07/2018 12 21 04 40 03 30 ĂN LÔ 12 21 30 299 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/07/2018 01 10 38 83 29 92 ĂN LÔ 01 10 38 298 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/07/2018 01 10 12 21 24 42 ĂN LÔ 01 10 21 42 294 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018 45 54 07 70 09 90 ĂN LÔ 45 54 07 90 292 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/07/2018 12 21 03 30 13 31 ĂN LÔ 12x2 21 31 289 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/07/2018 23 32 05 50 00 88 ĂN LÔ 23 05 50 00 288 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018 78 87 03 30 59 95 ĂN LÔ 78 87 03 59 287 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/07/2018 03 30 09 90 28 82 ĂN LÔ 30 09 90 82 284 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/07/2018 24 42 14 41 18 81 ĂN LÔ 24 14x2 81 282 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018 04 40 25 52 08 80 ĂN LÔ 04 40 08 80 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018 02 20 19 91 27 72 ĂN LÔ 02 20 19 278 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/07/2018 04 40 13 31 03 30 ĂN LÔ 04 13 30 276 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 23 32 45 54 17 72 ĂN LÔ 71 32 45 274 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/07/2018 01 10 17 71 73 37 ĂN LÔ 01 10 17 73 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/06/2018 16 61 25 52 59 95 ĂN LÔ 16 25 52 95 269 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/06/2018 01 10 29 92 79 97 ĂN LÔ 01 29 79 97 267 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/06/2018 04 40 17 71 34 43 ĂN LÔ 04 17 34 266 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/06/2018 01 10 23 32 58 85 ĂN LÔ 01x2 10 58 265 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/06/2018 17 71 56 65 09 90 ĂN LÔ 71X2 56 65 09 263 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/06/2018 02 20 36 63 39 93 ĂN LÔ 02 63 39 93 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/06/2018 01 10 59 95 78 87 ĂN LÔ 01 59 95 78 87 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/06/2018 03 30 57 75 89 98 ĂN LÔ 03 30 75 89 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/06/2018 45 54 17 71 87 78 ĂN LÔ 45 17 78 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/06/2018 46 64 36 63 69 96 ĂN LÔ 46 36 63 96 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/06/2018 89 98 78 87 56 65 ĂN LÔ 98 78x2 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/06/2018 27 72 89 98 56 65 ĂN LÔ 27 89 65 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/06/2018 01 10 37 73 05 50 ĂN LÔ 01X2 37 73 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/06/2018 19 91 16 61 02 20 ĂN LÔ 91 16 61 02 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/06/2018 14 41 19 91 48 84 ĂN LÔ 14 19 48 241 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/06/2018 02 20 47 74 08 80 ĂN LÔ 02 47X2 80 239 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm dàn ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP miền bắc đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con đề nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIPđẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn đầu đuôi đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP (ngày, giá: 2.000.000 VNĐ ( 2 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !


NGÀY CẦU ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VÍP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
18/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 6 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3 179 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/07/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1 178 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI 40 177 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 2 176 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT 178 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
12/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 6 178 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRƯỢT 180 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
10/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 5 178 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU ĐUÔI 45 176 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 9 174 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 3 173 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/07/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU ĐUÔI 14 171 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5 169 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 9 167 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 3 165 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8 163 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/07/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 166 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU ĐUÔI 42 165 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3 163 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4 161 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRƯỢT 159 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU ĐUÔI 92 157 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8 157 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4 155 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 9 154 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 8 153 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9 152 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU ĐUÔI 15 149 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 8 147 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU ĐUÔI 33 145 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/06/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 6 141 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/06/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRƯỢT 139 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
15/06/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5 138 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU